ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

عیب یابی پکیج (کدهای خطا) شناسایی و رفع کدها

عیب‌ یابی پکیج‌ های گرمایشی یکی از مهم‌ ترین چالش‌ های تعمیر و نگهداری در سیستم‌ های گرمایش خانگی است. در ادامه، عیب‌ یابی برخی از کد های خطا را برای پکیج‌ های ایران رادیاتور مدل دیجیتال، پکیج‌ های ایساتیس و مکس الیت توضیح می‌ دهیم.

عیب‌ یابی پکیج‌ های ایران رادیاتور مدل دیجیتال

کد (۳۰٫۴۰)

 • مشکل: مشکل داخلی برد
 • عیب‌ یابی: ابتدا اتصالات برد را چک کنید و اگر مشکل حل نشد، احتمال خرابی برد وجود دارد که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

کد‌ های (۴۰٫۶۰٫۸۰) یا (۴۰٫۶۰٫۷۰)

 • مشکل: مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش
 • عیب‌ یابی: ابتدا اتصالات فن و سوئیچ ایمنی دودکش را بررسی کنید. در صورت لزوم، فن را تعویض کرده و یا سوئیچ ایمنی دودکش را تعمیر یا تعویض نمایید.

مقالات مرتبط:

کد (۴۰٫۷۰)

 • مشکل: کم بودن آب داخل دستگاه
 • عیب‌یابی: سطح آب در دستگاه را چک کنید و در صورت نیاز آب اضافه کنید. اگر مشکل حل نشد، احتمال خرابی سنسور سطح آب وجود دارد.

کد‌ های (۴۰٫۷۰٫۸۰)

 • مشکل: دما بالای ۱۰۵ درجه، سنسور حد عمل کرده است.
 • عیب‌یابی: دمای دستگاه را کاهش دهید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور دما را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

کد‌ های (۵۰٫۶۰) یا (۵۰٫۷۰٫۸۰)

 • مشکل: NTC مدار شوفاژ معیوب است.
 • عیب‌یابی: مدار شوفاژ و NTC را بررسی کنید. در صورت خرابی، مدار را تعمیر یا تعویض کنید.

کد‌ های (۵۰٫۷۰) یا (۵۰٫۸۰)

 • مشکل: NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
 • عیب‌یابی: NTC آبگرم مصرفی را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

کد (۷۰٫۸۰)

 • مشکل: نبود گاز یا عدم تشخیص شعله
 • عیب‌یابی: ابتدا اتصالات گاز را بررسی کنید. در صورت نیاز، گاز را تامین کنید. اگر مشکل حل نشد، سوئیچ تشخیص شعله را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

عیب‌ یابی پکیج‌ های ایساتیس و مکس الیت

کد (E0)

 • مشکل: خطای سنسور ورودی
 • عیب‌ یابی: اتصالات سنسور را چک کرده و در صورت لزوم، سنسور را تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E1)

 • مشکل: کم بودن آب داخل دستگاه
 • عیب‌ یابی: سطح آب را چک کرده و در صورت نیاز آب اضافه کنید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور سطح آب را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E2)

 • مشکل: نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله
 • عیب‌ یابی: اتصالات گاز را چک کرده و در صورت نیاز، گاز را تامین کنید. سوئیچ تشخیص شعله را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E3)

 • مشکل: سنسور رفت گرمایش معیوب است.
 • عیب‌ یابی: سنسور رفت گرمایش را چک کرده و در صورت خرابی، تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E4)

 • مشکل: سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • عیب‌ یابی: سنسور آبگرم مصرفی را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E6)

 • مشکل: مشکل فن یا دیفرانسیل هوا
 • عیب‌یابی: عملکرد فن را بررسی کنید و در صورت نیاز، فن را تعمیر یا تعویض نمایید. همچنین، دیفرانسیل هوا را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E7)

 • مشکل: دمای بیش از حد
 • عیب‌یابی: دمای دستگاه را کاهش دهید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور دما را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد‌ های (E12، E30، E99)

 • مشکل: مشکل داخلی برد
 • عیب‌یابی: ابتدا اتصالات برد را چک کنید و اگر مشکل حل نشد، احتمال خرابی برد وجود دارد که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

کد‌ های (E31) یا (E32)

 • مشکل: ترمیستور مدار شوفاژ معیوب است.
 • عیب‌ یابی: مدار شوفاژ و ترمیستور را بررسی کنید. در صورت خرابی، مدار را تعمیر یا تعویض کنید.

کد‌ های (E42) یا (E41)

 • مشکل: ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • عیب‌ یابی: ترمیستور آبگرم مصرفی را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

کد‌ های (E50) یا (E51)

 • مشکل: مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش
 • عیب‌ یابی: اتصالات فن و سوئیچ ایمنی دودکش را بررسی کنید. در صورت لزوم، فن را تعویض کرده و یا سوئیچ ایمنی دودکش را تعمیر یا تعویض نمایید.

همیشه توصیه می‌ شود که در صورت عدم توانایی در عیب‌ یابی یا تعمیر، با تکنسین متخصص تماس بگیرید.

عیب‌ یابی پکیج‌ های بوتان

کد (E1)

 • مشکل: کم بودن آب داخل دستگاه
 • عیب‌ یابی: سطح آب را چک کرده و در صورت نیاز، آب اضافه کنید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور سطح آب را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E2)

 • مشکل: نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله
 • عیب‌ یابی: اتصالات گاز را بررسی کنید و در صورت نیاز، گاز را تامین کنید. سوئیچ تشخیص شعله را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

کد (E3)

 • مشکل: دما بالای حد مجاز
 • عیب‌ یابی: دمای دستگاه را کاهش دهید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور دما را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E4)

 • مشکل: سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • عیب‌ یابی: سنسور آبگرم مصرفی را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E5)

 • مشکل: خطای دودکش
 • عیب‌ یابی: دودکش را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید. اگر مشکل حل نشد، سیستم دودکش را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E6)

 • مشکل: مشکل در فن یا سیستم دمایی
 • عیب‌ یابی: عملکرد فن را بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض کنید. سیستم دمایی را نیز چک کرده و در صورت خرابی تعمیر یا تعویض کنید.

عیب‌ یابی پکیج‌ های تکنو گاز

کد (E1)

 • مشکل: کم بودن آب داخل دستگاه
 • عیب‌ یابی: سطح آب را چک کرده و در صورت نیاز، آب اضافه کنید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور سطح آب را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E2)

 • مشکل: نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله
 • عیب‌ یابی: اتصالات گاز را بررسی کنید و در صورت نیاز، گاز را تامین کنید. سوئیچ تشخیص شعله را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

کد (E3)

 • مشکل: دما بالای حد مجاز
 • عیب‌ یابی: دمای دستگاه را کاهش دهید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور دما را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E4)

 • مشکل: سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • عیب‌ یابی: سنسور آبگرم مصرفی را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E5)

 • مشکل: خطای دودکش
 • عیب‌ یابی: دودکش را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید. اگر مشکل حل نشد، سیستم دودکش را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E6)

 • مشکل: مشکل در فن یا سیستم دمایی
 • عیب‌ یابی: عملکرد فن را بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض کنید. سیستم دمایی را نیز چک کرده و در صورت خرابی تعمیر یا تعویض کنید.

همواره برای عیب‌ یابی دقیق‌ تر و تعمیرات اصولی، توصیه می‌ شود با تکنسین یا کارشناس متخصص تماس بگیرید.

عیب‌ یابی پکیج‌ های جیمی

کد (E1):

 • مشکل: کم بودن آب داخل دستگاه
 • عیب‌ یابی: سطح آب را چک کرده و در صورت نیاز، آب اضافه کنید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور سطح آب را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E2):

 • مشکل: نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله
 • عیب‌ یابی: اتصالات گاز را بررسی کنید و در صورت نیاز، گاز را تامین کنید. سوئیچ تشخیص شعله را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

کد (E3):

 • مشکل: دما بالای حد مجاز
 • عیب‌ یابی: دمای دستگاه را کاهش دهید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور دما را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E4):

 • مشکل: سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • عیب‌ یابی: سنسور آبگرم مصرفی را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E5):

 • مشکل: خطای دودکش
 • عیب‌ یابی: دودکش را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید. اگر مشکل حل نشد، سیستم دودکش را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E6):

 • مشکل: مشکل در فن یا سیستم دمایی
 • عیب‌ یابی: عملکرد فن را بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض کنید. سیستم دمایی را نیز چک کرده و در صورت خرابی تعمیر یا تعویض کنید.

عیب‌ یابی پکیج‌ های ولپاک:

کد (E1):

 • مشکل: کم بودن آب داخل دستگاه
 • عیب‌ یابی: سطح آب را چک کرده و در صورت نیاز، آب اضافه کنید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور سطح آب را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

مقالات مرتبط:

کد (E2):

 • مشکل: نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله
 • عیب‌ یابی: اتصالات گاز را بررسی کنید و در صورت نیاز، گاز را تامین کنید. سوئیچ تشخیص شعله را چک و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

کد (E3):

 • مشکل: دما بالای حد مجاز
 • عیب‌ یابی: دمای دستگاه را کاهش دهید. اگر مشکل ادامه دارد، سنسور دما را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E4):

 • مشکل: سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • عیب‌ یابی: سنسور آبگرم مصرفی را چک کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E5):

 • مشکل: خطای دودکش
 • عیب‌ یابی: دودکش را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید. اگر مشکل حل نشد، سیستم دودکش را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.

کد (E6):

 • مشکل: مشکل در فن یا سیستم دمایی
 • عیب‌ یابی: عملکرد فن را بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض کنید. سیستم دمایی را نیز چک کرده و در صورت خرابی تعمیر یا تعویض کنید.

همواره توصیه می‌ شود که هرگونه تعمیرات و عیب‌ یابی توسط تکنسین متخصص انجام شود. این توضیحات به عنوان راهنمای کلی عمل کنند و نباید به عنوان جایگزین مشاوره حرفه‌ ای تعمیرکار یا تکنسین باشند.

دپارتمان‌ های مختلف اعم از دپارتمان برق، دپارتمان تاسیسات، دپارتمان معماری، دپارتمان مکانیک، دپارتمان حسابداری و دپارتمان کامپیوتر توسط آموزشگاه فنی نو پوشش داده می‌ شوند. شما با مشارکت در دوره‌ های آموزشی آنلاین این آموزشگاه، مدارک فنی و حرفه‌ ای را دریافت خواهید کرد.

دوره های آموزشگاه فنی نو:

fani

مقالات برتر