ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

چگونه باید در مواقع اضطراری و بحرانی اقدام کرد؟

در مواقع اضطراری و بحرانی، اقدامات زیر انجام شود:

  • حفظ آرامش و اطمینان از ایمنی خود و سایر رانندگان.
  • استفاده از چراغ های اضطراری و ارتباط با مراکز کنترل ترافیک.
  • تماس با خدمات اورژانسی و در صورت امکان، ارائه کمک به دیگر رانندگان.
  • رعایت دستورالعمل ها و توصیه های مربوط به حوادث جاده ای.
fani

مقالات برتر