ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

آیا برای تبدیل شدن به نماینده فروش بیمه نیاز به گواهینامه است؟

در ایالات متحده، معمولاً برای تبدیل شدن به نماینده فروش بیمه، گواهینامه لازم نیست. با این حال، اکثر ایالت ها برای فروش محصولات بیمه ای به نمایندگان فروش بیمه نیاز دارند که مجوز داشته باشند. الزامات صدور مجوز در ایالت ها متفاوت است، اما به طور کلی شامل تکمیل دوره آموزشی قبل از صدور مجوز، گذراندن یک آزمون صدور مجوز توسط ایالت و برآورده کردن سایر شرایط خاص ایالتی است.

برنامه های صدور گواهینامه برای نمایندگان فروش بیمه وجود دارد، اما برای صدور مجوز یا استخدام در صنعت مورد نیاز نیست. برنامه های صدور گواهینامه معمولاً توسط انجمن های صنعتی مانند انجمن ملی مشاوران بیمه و مالی (NAIFA) ارائه می شود و برای ارائه آموزش و آموزش اضافی در زمینه های خاص صنعت طراحی شده است.

برخی از شرکت های بیمه ممکن است از نمایندگان فروش خود بخواهند یا آنها را تشویق کنند که به عنوان بخشی از توسعه حرفه ای خود گواهینامه دریافت کنند، اما این یک الزام جهانی نیست. به طور کلی، تمرکز نمایندگان فروش بیمه بر اخذ مجوزهای مورد نیاز و برآوردن هر گونه الزامات تحصیلی مستمر تحمیل شده توسط ایالت یا کارفرما، به جای پیگیری گواهینامه های اضافی است.

fani

مقالات برتر