ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

چه نوع سنسورهایی در سیستم ECU استفاده می شود؟

انواع مختلفی از سنسورها وجود دارند که معمولاً در سیستم واحد کنترل موتور (ECU) استفاده می شوند. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

سنسور جریان انبوه هوا (MAF): این سنسور میزان هوای ورودی به موتور را اندازه گیری می کند و به ECU اجازه می دهد تا تزریق سوخت را متناسب با آن تنظیم کند.
سنسور فشار مطلق منیفولد (MAP): این سنسور فشار داخل منیفولد ورودی را اندازه گیری می کند که برای محاسبه بار موتور و بهینه سازی سوخت رسانی استفاده می شود.
سنسور اکسیژن (O2): این سنسور میزان اکسیژن موجود در جریان اگزوز را اندازه گیری می کند و به ECU اجازه می دهد تا تزریق سوخت را برای حفظ نسبت هوا به سوخت بهینه تنظیم کند.
سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS): این سنسور موقعیت دریچه گاز را اندازه گیری می کند که برای محاسبه بار موتور و بهینه سازی سوخت رسانی استفاده می شود.
سنسور دمای خنک کننده: این سنسور دمای مایع خنک کننده موتور را اندازه گیری می کند که برای تنظیم پاشش سوخت و زمان جرقه زنی بر اساس دمای موتور استفاده می شود.
سنسور موقعیت میل لنگ: این سنسور سرعت چرخش و موقعیت میل لنگ را اندازه گیری می کند که برای همگام سازی پاشش سوخت و زمان جرقه زنی استفاده می شود.
سنسور موقعیت میل بادامک: این سنسور موقعیت میل بادامک را اندازه گیری می کند که برای تنظیم زمان بندی سوپاپ و بهینه سازی عملکرد موتور استفاده می شود.

اینها تنها چند نمونه از انواع حسگرهایی هستند که می توانند در یک سیستم ECU استفاده شوند. سنسورهای دقیق مورد استفاده ممکن است بسته به موتور خاص و سیستم ECU متفاوت باشد.

fani

مقالات برتر