ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

رشته تاسیسات: طراحی و اجرای سیستم‌ های مهم زیربنایی ساختمانی

طراحی، محاسبه، اجرا، راه اندازی، سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایشی، تاسیسات گازرسانی و تاسیسات برودتی از جنبه های ضروری ساخت و ساز ساختمان های مسکونی و تجاری می باشد. این سیستم ها نقش بسزایی در تضمین آسایش و ایمنی ساکنان ساختمان دارند.

طراحی و محاسبه سرویس های بهداشتی

رشته تاسیسات بهداشتی به سیستم های لوله کشی در یک ساختمان اطلاق می شود. این سیستم ها وظیفه رساندن آب تمیز به داخل ساختمان و دفع فاضلاب را بر عهده دارند. طراحی سیستم بهداشتی با تعیین تعداد وسایل مورد نیاز در ساختمان شروع می شود. وسایل می توانند توالت، دوش، سینک و سایر وسایلی باشند که نیاز به آبرسانی و زهکشی دارند. سپس طراح تقاضای آب ساختمان را بر اساس تعداد وسایل و دبی آب مورد نیاز برای هر وسیله محاسبه می کند.

معرفی رشته تاسیسات

هنگامی که تقاضای آب مشخص شد، طراح اندازه لوله‌های مورد نیاز برای تامین آب به وسایل را محاسبه می‌کند. اندازه لوله ها به دبی آب و فشار مورد نیاز بستگی دارد. طراح باید فشار آب موجود از منبع آب عمومی و ارتفاع ساختمان را نیز در نظر بگیرد.

پس از اندازه گیری لوله ها، طراح سیستم زهکشی را طراحی می کند. سیستم زهکشی وظیفه دفع فاضلاب ساختمان را بر عهده دارد. طراح باید اطمینان حاصل کند که سیستم زهکشی به درستی تهویه می شود تا از تجمع گازها و ایجاد خلاء که می تواند بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارد جلوگیری کند.

مقالات مرتبط:

اجرای سرویس های بهداشتی

اجرای تاسیسات بهداشتی شامل نصب لوله ها، وسایل و سایر اجزای سیستم می باشد. نصب باید مطابق با مشخصات طراحی انجام شود تا از عملکرد صحیح سیستم اطمینان حاصل شود. همچنین نصب باید با قوانین و مقررات محلی ساختمان مطابقت داشته باشد.

راه اندازی و سرویس سرویس های بهداشتی

پس از اتمام نصب، سیستم باید راه اندازی شود. فرآیند راه اندازی شامل پر کردن لوله ها با آب و بررسی نشتی است. سپس سیستم برای اطمینان از عملکرد صحیح آن آزمایش می شود. نگهداری منظم سیستم بهداشتی نیز برای اطمینان از ادامه عملکرد صحیح آن مورد نیاز است. وظایف تعمیر و نگهداری شامل تمیز کردن لوله ها، تعویض اجزای فرسوده و بررسی نشتی است.

طراحی و محاسبه تاسیسات گرمایشی

تاسیسات گرمایشی مسئول حفظ دمای راحت در یک ساختمان هستند. طراحی سیستم گرمایش با تعیین بار گرمایش ساختمان شروع می شود. بار گرمایشی مقدار گرمای مورد نیاز برای حفظ دمای مطلوب در داخل ساختمان است.

سپس طراح تجهیزات گرمایشی مناسب را بر اساس بار گرمایشی انتخاب می کند. تجهیزات می تواند کوره، دیگ بخار یا پمپ حرارتی باشد. طراح باید منبع سوخت تجهیزات گرمایشی را نیز در نظر بگیرد. منبع سوخت می تواند گاز طبیعی، پروپان، نفت یا برق باشد.

پس از انتخاب تجهیزات گرمایشی، طراح اندازه کانال یا لوله های مورد نیاز برای توزیع گرما در اتاق های مختلف ساختمان را محاسبه می کند. اندازه کانال یا لوله کشی به بار گرمایشی و اختلاف دمایی بین هوا یا آب ورودی و برگشتی بستگی دارد.

اجرای تاسیسات گرمایشی

اجرای تاسیسات گرمایشی شامل نصب تجهیزات گرمایشی، کانال کشی یا لوله کشی و سایر اجزای سیستم می باشد. نصب باید مطابق با مشخصات طراحی انجام شود تا از عملکرد صحیح سیستم اطمینان حاصل شود. همچنین نصب باید با قوانین و مقررات محلی ساختمان مطابقت داشته باشد.

راه اندازی و سرویس تاسیسات گرمایشی

پس از اتمام نصب، سیستم باید راه اندازی شود. فرآیند راه اندازی شامل آزمایش تجهیزات گرمایشی و سیستم توزیع برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها است. نگهداری منظم سیستم گرمایش نیز برای اطمینان از ادامه عملکرد صحیح آن مورد نیاز است. وظایف تعمیر و نگهداری شامل تمیز کردن تجهیزات، تعویض اجزای فرسوده و بررسی نشتی است.

انواع تاسیساتطراحی و محاسبه تاسیسات گازرسانی

تاسیسات گازرسانی وظیفه تامین گاز طبیعی یا پروپان تجهیزات گرمایشی و سایر وسایل گازسوز را بر عهده دارند

در یک ساختمان، مانند اجاق گاز، اجاق گاز، و آبگرمکن. طراحی سیستم گازرسانی با تعیین تقاضای گاز ساختمان شروع می شود. تقاضای گاز مقدار گاز مورد نیاز برای راه اندازی تجهیزات گرمایشی و وسایل گازسوز است.

سپس طراح تجهیزات تامین گاز مناسب را بر اساس تقاضای گاز انتخاب می کند. تجهیزات می تواند کنتور گاز، رگولاتور و سیستم لوله کشی باشد. طراح باید فشار منبع گاز و فاصله بین کنتور گاز و تجهیزات را نیز در نظر بگیرد.

پس از انتخاب تجهیزات گازرسانی، طراح سپس اندازه لوله کشی مورد نیاز برای توزیع گاز در وسایل مختلف گاز در ساختمان را محاسبه می کند. اندازه لوله کشی به نیاز گاز و فشار مورد نیاز بستگی دارد.

اجرای تاسیسات گازرسانی

اجرای تاسیسات گازرسانی شامل نصب کنتور گاز، رگولاتور، سیستم لوله کشی و سایر اجزای سیستم می باشد. نصب باید مطابق با مشخصات طراحی انجام شود تا از عملکرد صحیح سیستم اطمینان حاصل شود. همچنین نصب باید با قوانین و مقررات محلی ساختمان مطابقت داشته باشد.

راه اندازی و سرویس تاسیسات گازرسانی

پس از اتمام نصب، سیستم گازرسانی باید راه اندازی شود. فرآیند راه اندازی شامل آزمایش تجهیزات تامین گاز و سیستم لوله کشی برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها است. تعمیر و نگهداری منظم سیستم تامین گاز نیز برای اطمینان از ادامه عملکرد صحیح آن مورد نیاز است. وظایف تعمیر و نگهداری شامل بررسی نشتی، تعویض قطعات فرسوده و آزمایش فشار منبع گاز است.

طراحی، راه اندازی و تعمیر تاسیسات تبرید

سردخانه ها وظیفه حفظ دمای پایین در واحدهای برودتی و فریزرها در ساختمان های تجاری و مسکونی را بر عهده دارند. طراحی سیستم تبرید با تعیین بار سرمایشی واحد تبرید یا فریزر شروع می شود. بار خنک کننده مقدار گرمایی است که باید از واحد تبرید یا فریزر خارج شود تا دمای مورد نظر حفظ شود.

سپس طراح تجهیزات تبرید مناسب را بر اساس بار خنک کننده انتخاب می کند. تجهیزات می تواند کمپرسور تبرید، کندانسور، اواپراتور و سیستم لوله کشی باشد. طراح باید مبرد مورد استفاده در سیستم مانند R-22 یا R-410A را نیز در نظر بگیرد.

پس از انتخاب تجهیزات تبرید، طراح سپس اندازه لوله کشی مورد نیاز برای توزیع مبرد در اجزای مختلف سیستم را محاسبه می کند. اندازه لوله کشی به بار خنک کننده و فشار مورد نیاز بستگی دارد.

اجرای تاسیسات برودتی

اجرای تاسیسات تبرید شامل نصب تجهیزات تبرید، سیستم لوله کشی و سایر اجزای سیستم می باشد. نصب باید مطابق با مشخصات طراحی انجام شود تا از عملکرد صحیح سیستم اطمینان حاصل شود. همچنین نصب باید با قوانین و مقررات محلی ساختمان مطابقت داشته باشد.

راه اندازی و سرویس تاسیسات برودتی

پس از اتمام نصب، سیستم تبرید باید راه اندازی شود. فرآیند راه اندازی شامل آزمایش تجهیزات تبرید و سیستم لوله کشی برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها است. نگهداری منظم سیستم تبرید نیز برای اطمینان از ادامه عملکرد صحیح آن مورد نیاز است. وظایف تعمیر و نگهداری شامل بررسی نشتی، تمیز کردن تجهیزات و تعویض قطعات فرسوده است.

نقشه خوانی و ترسیم امکانات

نقشه خوانی و ترسیم امکانات برای هر کسی که در طراحی، اجرا و خدمات سیستم های ساختمانی دخیل است، مهارت های ضروری است. توانایی خواندن و تفسیر نقشه ها و نقشه ها به طراح یا تکنسین این امکان را می دهد که چیدمان سیستم های ساختمان را درک کند و اجزای سیستم را بیابد.

طراح یا تکنسین همچنین باید بتواند نقشه ها و نقشه های دقیقی از سیستم های ساختمان ایجاد کند. این امر مستلزم دانش تکنیک های پیش نویس و توانایی استفاده از نرم افزار طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) است. نقشه ها و نقشه های دقیق برای طراحی، پیاده سازی و سرویس مناسب سیستم های ساختمان ضروری است.

اجرا، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری سرویس‌های بهداشتی، تأسیسات گرمایشی، تأسیسات گازرسانی و تأسیسات برودتی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری فرآیند پیچیده‌ای است که نیازمند دانش و مهارت‌های تخصصی است. فرآیند طراحی شامل تعیین تقاضا برای این امکانات، انتخاب تجهیزات مناسب و محاسبه اندازه لوله کشی یا کانال های مورد نیاز برای توزیع است. فرآیند پیاده سازی شامل نصب تجهیزات، لوله کشی یا کانال ها و سایر اجزای سیستم است، در حالی که فرآیند راه اندازی شامل آزمایش سیستم ها برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها است. تعمیر و نگهداری منظم نیز برای اطمینان از ادامه عملکرد صحیح سیستم مورد نیاز است.

علاوه بر این، مهارت‌های نقشه‌خوانی و ترسیم برای طراحان و تکنسین‌ها برای درک درست چیدمان سیستم‌های ساختمان و مکان‌یابی اجزای سیستم ضروری است. نقشه ها و نقشه های دقیق نیز برای طراحی، اجرا و سرویس مناسب سیستم های ساختمان ضروری است.

برای متخصصان این حوزه مهم است که با پیشرفت های فناوری و مقررات و استانداردهای جدید به روز بمانند. آنها همچنین باید از نگرانی های زیست محیطی و کارایی انرژی در هنگام طراحی و اجرای سیستم های ساختمان آگاه باشند.

به طور کلی، دوره طراحی، محاسبه، اجرا، راه اندازی، سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایشی، تاسیسات گازرسانی و تاسیسات تبرید جنبه حیاتی ساخت و نگهداری ساختمان است. نیاز به دانش و مهارت تخصصی و همچنین توجه به جزئیات و رعایت مقررات و استانداردها دارد. طراحی و اجرای صحیح سیستم های ساختمانی می تواند آسایش و ایمنی ساکنین ساختمان را بهبود بخشد و در عین حال مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی را نیز کاهش دهد.

حوزه تاسیسات ساختمانی صنعتی پیچیده و چند وجهی است که شامل طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری انواع ساختمان ها و سیستم های مرتبط با آنها می شود. این مقاله مروری جامع بر جنبه‌های مختلف تأسیسات ساختمانی، از جمله انواع ساختمان‌ها و سیستم‌های درگیر، نقش‌ها و مسئولیت‌های متخصصان در این زمینه، و ملاحظات کلیدی برای طراحی، ساخت و نگهداری تأسیسات ساختمانی ارائه می‌کند.

نقشه خوانی تاسیسات

انواع ساختمان ها

تاسیسات ساختمانی طیف وسیعی از انواع ساختمان ها از جمله ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی و سازمانی را در بر می گیرد. ساختمان‌های مسکونی شامل خانه‌های تک‌خانواده، آپارتمان‌ها و کاندومینیوم‌ها هستند، در حالی که ساختمان‌های تجاری می‌توانند شامل ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌های خرده‌فروشی و هتل‌ها باشند. ساختمان‌های صنعتی برای تولید، انبارداری و سایر مقاصد صنعتی استفاده می‌شوند، در حالی که ساختمان‌های سازمانی برای اهداف آموزشی، بهداشتی و دولتی استفاده می‌شوند.

صرف نظر از نوع ساختمان، تمامی تاسیسات ساختمان دارای سیستم ها و اجزای کلیدی خاصی هستند، از جمله سیستم های HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع)، سیستم های لوله کشی، سیستم های الکتریکی و اجزای سازه ای.

نقش ها و مسئولیت ها

زمینه تاسیسات ساختمانی شامل افراد حرفه ای مختلف با نقش ها و مسئولیت های مختلف می شود. اینها می توانند شامل معماران، مهندسان، مدیران ساخت و ساز، مدیران تاسیسات و تکنسین های تعمیر و نگهداری باشند.

معماران مسئول طراحی ساختمان ها و سیستم های آنها از جمله چیدمان، ظاهر و عملکرد ساختمان هستند. مهندسان با معماران کار می کنند تا اطمینان حاصل کنند که سیستم های ساختمان مطابق با کدها و استانداردهای لازم طراحی شده اند. مدیران ساخت و ساز بر روند ساخت و ساز نظارت می کنند، از جمله برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل کیفیت. مدیران تاسیسات مسئول بهره برداری و نگهداری ساختمان و سیستم های آن از جمله سیستم های تهویه مطبوع، لوله کشی و برق هستند. تکنسین های تعمیر و نگهداری مسئول انجام تعمیرات و نگهداری منظم برای حفظ عملکرد صحیح ساختمان و سیستم های آن هستند.

ملاحظات طراحی

طراحی یک تاسیسات ساختمانی مستلزم در نظر گرفتن دقیق طیف وسیعی از عوامل، از جمله هدف ساختمان، نیازهای ساکنان آن و قوانین و مقررات محلی ساختمان است. یکی از مهم ترین ملاحظات، کارایی انرژی است، زیرا ساختمان ها بخش قابل توجهی از مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص می دهند.

برای بهبود بهره وری انرژی، طراحان ساختمان ممکن است ویژگی هایی مانند سیستم های تهویه مطبوع با راندمان بالا، عایق کاری و روشنایی کم مصرف را در نظر بگیرند. آنها همچنین ممکن است ساختمان هایی را برای استفاده از نور و تهویه طبیعی طراحی کنند و از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند پانل های خورشیدی یا سیستم های زمین گرمایی استفاده کنند.

ملاحظات ساخت و ساز

ساخت تاسیسات ساختمانی شامل ملاحظات مختلفی از جمله برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل کیفیت است. مدیران ساخت و ساز باید از نزدیک با معماران و مهندسان همکاری کنند تا اطمینان حاصل کنند که ساختمان مطابق نقشه های طراحی ساخته شده و تمام قوانین و مقررات لازم را رعایت می کند.

در طول فرآیند ساخت و ساز، مهم است که اطمینان حاصل شود که ساختمان با مواد و مصالح با کیفیت بالا ساخته شده است، تا نیاز به تعمیر و نگهداری در خط تولید به حداقل برسد. بررسی‌های منظم کنترل کیفیت می‌تواند به شناسایی هر مشکلی در مراحل اولیه کمک کند، قبل از اینکه پرداختن به آنها پرهزینه‌تر شود.

مقالات مرتبط:

ملاحظات تعمیر و نگهداری

نگهداری از تاسیسات ساختمانی مستلزم نظارت مستمر و نگهداری منظم سیستم ها و اجزای مختلف آن است. مدیران تاسیسات و تکنسین‌های تعمیر و نگهداری ممکن است بازرسی‌ها و وظایف تعمیر و نگهداری را به طور منظم انجام دهند، مانند تعویض فیلتر هوا، بررسی وسایل لوله‌کشی، و آزمایش سیستم‌های الکتریکی.

تعمیر و نگهداری منظم برای اطمینان از ایمنی و عملکرد سیستم های ساختمان بسیار مهم است و می تواند به جلوگیری از تعمیرات و تعویض های پرهزینه کمک کند. مدیران تاسیسات همچنین ممکن است مسئول برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات و تعویض های اساسی مانند تعویض سیستم های HVAC یا ارتقاء سیستم های الکتریکی باشند.

با دپارتمان های تخصصی آکادمی فنی نو در دپارتمان مکانیک، دپارتمان کامپیوتر، دپارتمان برق، دپارتمان تاسیسات، دپارتمان معماری و دپارتمان حسابداری می توانید اعتماد به نفس و دانش لازم برای موفقیت در رشته خود را به دست آورید.

دوره های آموزشگاه فنی نو:

fani

مقالات برتر